มอก. คืออะไร?

มอก. ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” โดยการจะได้ระบุสิ่งนี้นั้น ต้องผ่านคุณลักษณะที่สำคัญต่างๆ ประสิทธิภาพการใช้งานว่าเป็นอย่างไร รวมถึงมีการทดสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย มอก.ได้นั้นต้องได้รับการตรวจสอบจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้วได้คุณภาพที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่กำหนดโดย สมอ. ซึ่งตรวจตั้งแต่ระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพของโรงงานด้วยว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่านเกณฑ์ สมอ. จะออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. ได้โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ สมอ. ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้งาน คุณภาพของตัวสินค้า ราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกสินค้ามาใช้งานมากขึ้น และบันไดซันกิของเราผ่านมาตรฐาน มอก. ด้วยนะรู้ยัง? ปลอดภัย คุ้มค่าแน่นอน

Post by Admin Sanki