fbpx

Products

Homeรถเข็นเครื่องมือช่าง

รถเข็นเครื่องมือช่าง

 

STH-35B
รถเข็นเครื่องมือช่างแบบมีลิ้นชัก
ขนาด (ซม)     :    W 75 x L 85 x B 35 x B1 27

ST-35B 
รถเข็นเครื่องมือช่างแบบไม่มีลิ้นชัก
ขนาด (ซม)     :    W 75 x L 85 x B 35

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • แข็งแรง สวยงาม
  • ล้อเข็นสามารถล็อคได้ สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
  • แบบมีลิ้นชักมีกุญแจสำหรับใช้ล็อคเพื่อความปลอดภัยในการเก็บของ

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 

0
0
image
https://sankimetal.com/wp-content/themes/imperio/
https://sankimetal.com/th/
#178258
style1
paged
Loading posts...
/srv/users/sankimetal/apps/sankimetal/public/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
off
off
Enter your email here
off
off