fbpx

Products

หน้าแรกรถเข็นเครื่องมือช่าง

รถเข็นเครื่องมือช่าง

 

STH-35B
รถเข็นเครื่องมือช่างแบบมีลิ้นชัก
ขนาด (ซม)     :    W 75 x L 85 x B 35 x B1 27

ST-35B 
รถเข็นเครื่องมือช่างแบบไม่มีลิ้นชัก
ขนาด (ซม)     :    W 75 x L 85 x B 35

 

รายละเอียด

  • แข็งแรง สวยงาม
  • ล้อเข็นสามารถล็อคได้ สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
  • แบบมีลิ้นชักมีกุญแจสำหรับใช้ล็อคเพื่อความปลอดภัยในการเก็บของ

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย

 

0
0
image
https://sankimetal.com/wp-content/themes/imperio/
https://sankimetal.com/th/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81/
#178258
style1
paged
Loading posts...
/home/sankimetal/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
off
off
Enter your email here
off
off
th