fbpx

Products

Homeบันไดเคลือบสี

บันไดเคลือบสี

คำอธิบาย

  • รับน้ำหนักได้ 80 กิโลกรัม
  • ผลิตจากเหล็กเคลือบสีคุณภาพดี ทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิม
  • ยางรองขาบันไดผลิตจากโพลิเมอร์ ต้านกระแสไฟฟ้าและกันลื่นขณะใช้งาน
  • มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 4 – 7 ฟุต หรือ ประมาณ 1.18 – 2.07 เมตร

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย