fbpx

Products

Homeบันไดกางปรับพาด 3 ตอน

บันไดกางปรับพาด 3 ตอน

คำอธิบาย

  • ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ฃที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดำและเพิ่มความแข็งแรง
  • ยางรองขาบันไดผลิตจากโพลิเมอร์ ช่วยต้านกระแสไฟฟ้าและกันลื่นขณะใช้งาน
  • รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
  • มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 10, 12 และ 14 ฟุต
  • สามารถปรับเพิ่มความสูงเพื่อใช้งานได้ (ใช้ในทรง A และ แบบพาด)
  • มีตัวล็อคเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย