ทำบุญบ้านพักริมน้ำ สาขามหาชัย

13 / 100

ทำบุญบ้านพักริมน้ำ สาขามหาชัย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัทซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้ทำบุญบ้านพักริมน้ำ สาขามหาชัย เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับพนักงาน

 

Post by Admin Sanki