ก่อครัวปูนได้ง่ายๆ กับหน้าบานซิงค์ The Kitchen

67 / 100

ทำห้องครัวใหม่ทั้งที ต้องทำให้ดีและใช้งานได้ยาวนาน ปัจจุบันมีทั้งการบิ้วอิน ชุดครัวสำเร็จรูป และ ก่อครัวปูน การก่อเคาท์เตอร์ครัวปูนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประหยัดทั้งงบประมาณ และสามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ วันนี้แอดมินมีวิธีการก่อครัวปูนด้วยหน้าบานซิงค์ The Kitchen By SANKI แบบง่ายๆ มาฝากกันจ้า

 

1.จัดเตรียมพื้นทีให้พร้อมและป้ายปูนที่พื้นพร้อมนําอิฐมวลเบามาวางตามตําแหน่งทีกําหนด

 

2. นําอิฐมวลเบามาก่อเพิ่มด้านข้างหรือก่อตามรูปแบบทีได้ดีไซน์ไว้

 

3. ใช้ระดับนําวัดเพื่อเช็คว่าอิฐมวลเบาตังตรงได้องศาหรือไม่

 

4.วัดระยะด้วยตลับเมตรโดย กว้างxยาวxสูงต้องตรงกับระยะช่องของหน้าบาน The Kitchen By SANKI ทีกําหนดไว้

 

5. เมือก่ออิฐมวลครบตามที่ออกแบบไว้ ่ก็จะได้โครงสร้างครัวปูนดังรูป

 

6. นําหน้าบาน The Kitchen By SANKI มาสวมเข้ากับช่องทีเว้นระยะไว้

 

7. เจาะช่องครัวปูน โดยยึดตําแหน่งตามช่องของหน้าบานทีถูกกําหนดไว้

 

8. นําหน้าบานออก และนําพุกพลาสติกมาติดตังตามช่องที่ถูกเจาะไว้

 

9. นําหน้าบานมาใส่อีกครัง และนําสกรูมายึดตามแหน่งต่างๆ ทีได้มีการติดตั้งพุกพลาสติก

 

10. ติดตังหน้าบานอื่นๆ เพิ่มเติมโดยใช้วิธีการเดียวกันกับวิธีขันต้น

 

11.เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับเคาท์เตอร์ครัวปูน หน้าบาน The Kitchen By SANKI

Post by Admin Sanki