Products

หน้าแรกบันไดกางปรับพาด 3 ตอน

บันไดกางปรับพาด 3 ตอน

รายละเอียด

  • ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี ฃที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดำและเพิ่มความแข็งแรง
  • ยางรองขาบันไดผลิตจากโพลิเมอร์ ช่วยต้านกระแสไฟฟ้าและกันลื่นขณะใช้งาน
  • รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
  • มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 10, 12 และ 14 ฟุต
  • สามารถปรับเพิ่มความสูงเพื่อใช้งานได้ (ใช้ในทรง A และ แบบพาด)
  • มีตัวล็อคเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย

0
0
image
https://sankimetal.com/wp-content/themes/imperio/
https://sankimetal.com/th/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81/
#178258
style1
paged
Loading posts...
/home/sankimetal/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
off
off
Enter your email here
off
off
th