fbpx

Products

Homeรถเข็นเครื่องมือช่าง

รถเข็นเครื่องมือช่าง

 

STH-35B
รถเข็นเครื่องมือช่างแบบมีลิ้นชัก
ขนาด (ซม)     :    W 75 x L 85 x B 35 x B1 27

ST-35B 
รถเข็นเครื่องมือช่างแบบไม่มีลิ้นชัก
ขนาด (ซม)     :    W 75 x L 85 x B 35

 

คำอธิบาย

  • แข็งแรง สวยงาม
  • ล้อเข็นสามารถล็อคได้ สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
  • แบบมีลิ้นชักมีกุญแจสำหรับใช้ล็อคเพื่อความปลอดภัยในการเก็บของ

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย