fbpx

Author Archive

การทดสอบบันไดต้องทดสอบตามคุณภาพมาตรฐาน มอก. บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน รุ่น 10 ขั้น (LD-FBS 10) ต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้ 150 kg. โดยไม่มีการบิดงอ