ทดสอบบันไดไฟเบอร์กลาส กับการไฟฟ้านครหลวง

65 / 100

ทดสอบบันไดไฟเบอร์กลาส กับการไฟฟ้านครหลวง

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงทดสอบคุณภาพมาตรฐานการรองรับน้ำหนักของบันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน รุ่น 10 ขั้น (LD-FBS 10) ได้มีการสุ่มตรวจบันไดจำนวน 5 ตัว จากทั้งหมด 90 ตัว ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงได้สั่งซื้อกับทางซันกิ โดยมีระดับผู้อำนวยการและคณะกรรมการ การตรวจสอบจากไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ด้วย

การทดสอบบันไดต้องทดสอบตามคุณภาพมาตรฐาน มอก. บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด 1 ตอน รุ่น 10 ขั้น (LD-FBS 10) ต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้ 150 kg.                  โดยไม่มีการบิดงอ หรือมีรอยยุบ ผลการทดสอบการรองรับน้ำหนักบันไดไฟเบอร์กลาสปรากฎว่า สามารถรองรับน้ำหนักได้จริงและบันไดยังคงสภาพเดิมไม่มีร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ต้องขอขอบคุณ ไฟฟ้านครหลวง ที่ให้การไว้วางใจกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา

Post by Admin Sanki